Course curriculum

 • 1

  Komunikace a vyjadřování v debatě

  • Co je to vlastně debata?

  • O čem debatovat aneb teze/tvrzení

  • Cvičení: Jaký je tvůj názor?

  • Jak debatovat co nejlépe

  • Přemýšlejte

  • Argumentujte

  • Naslouchejte a reagujte

  • Argumentační fauly

  • Cvičení: Rozpoznáte argumentační fauly?

  • Prezentujte

  • Cvičení: Trénujte srozumitelnost svého projevu

 • 2

  Kritická práce s informacemi

  • Zdroje informací

  • Jaké existují zdroje informací

  • Podle čeho si zdroje vybírat a hodnotit

  • Jak si hledat informace ke složitým tématům?

  • Cvičení: Životní prostředí a rovnost žen a mužů

  • Gratulujeme k dokončení kurzu